Ενημέρωση απορρήτου – Newsletter Signup

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς όταν πραγματοποιείτε εγγραφή, μέσω της ιστοσελίδας μας, ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό (newsletter). Κατά τη συλλογή των δεδομένων, η Ε. & Ι. ΚΟΥΜΠΗΣ Ο.Ε. ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, το λόγο και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων και τα δικαιώματά σας επί αυτών.

 

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η Ε. & Ι. ΚΟΥΜΠΗΣ Ο.Ε.. Η έδρα μας βρίσκεται στη διεύθυνση Κορδελιού 2 & Μεσολογγίου, τ.κ. 16231, Βύρωνας, Αττική. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, είτε τηλεφωνικώς στο (+30) 2107667036, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση koumpis@gmail.com.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, η εταιρία μας δεν είναι υποχρεωμένη να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οποιοδήποτε αίτημά σας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να μας κοινοποιείται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω.

 

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρίας μας, σας ζητούμε τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (email).

 

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα μας και συχνά ειδικές προσφορές.

Για αυτό, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και θα σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξακολουθείτε να συναινείτε στην αποστολή του.

 

Τι κάνουμε με τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση της εταιρίας μας, δεν αποστέλλονται εκτός της Ελλάδος και δε χρησιμοποιούνται στα πλαίσια λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να σας επηρεάσουν.

 

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα συναινείτε στη λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter).

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας ενημερώσουμε σχετικά με το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι λανθασμένα.

Περαιτέρω, μπορεί να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε.

Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα απλά ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

 

Το δικαίωμά σας να διατυπώνετε παράπονα

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Ε. & Ι. ΚΟΥΜΠΗΣ Ο.Ε., μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), μέσω της ιστοσελίδας http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL ή στη διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-2

Τ.κ. 11523, Αθήνα